Hvad er Bæredygtighedsværktøj (SLCA)?

Kemi i Kredsløbs Sustainable Life Cycle Assessment (SLCA) værktøj er en meget simplificeret udgave af en komplet livscyklusanalyse.

Formålet er at give et  fingerpeg om, hvorvidt substitution af et stof A med et andet stof B i et kemisk produkt, er et skridt i den rigtige retning mod større bæredygtighed.

Dette værktøj sammenligner blot produktets bæredygtighed før og efter substitutionen, men giver ikke et objektivt bud på produktets bæredygtighed.  For at kunne drage endelige konklusioner er det nødvendigt at udføre en grundigere analyse med indsamling af en større mængde data.


Download SLCA-værktøj 


Senest ændret: onsdag, 29. august 2018, 13:05