SUBSPORT

http://www.subsport.eu/case-stories

I den engelsksprogede web-portal SUBSPORT (SUBstitution Support PORTal) kan du finde information til at understøtte dine tiltag i forhold til at substituere skadelige kemikalier. SUBSPORT består af to værktøjer: Restricted and Priority Substances-databasen og Case Story-databasen. I denne beskrivelse vil fokus være på Case Story-databasen.

SUBSPORT Case Story-databasen indeholder eksempler på substitution fra virksomheder, ministerielle rapporter mv., hvor enten enkelte komponenter udskiftes, et andet materiale eller en helt anden teknologi anvendes. Substitutionseksemplerne kan bruges som konkret hjælp til substitution i specifikke produkter og processer eller som inspirationskilde til at fremme substitution i din virksomhed. Alle eksemplerne er opbygget ens, med et brugervenligt design, for at du, som bruger, nemt kan sammenligne rapporterne.

Hvordan bruger jeg SUBSPORT Case Story-databasen?

Du kan anvende det kemiske navn eller CAS-nummeret for et specifikt stof til søgning i databasen, eller du kan foretage en mere generisk søgning i databasen ved at søge på ord som paint eller cosmetics. Desuden kan du indsnævre databasesøgningen ved brug af filteret sector, function eller process. Alt materiale i databasen er engelsksproget og søgningen i databasen foregår derfor på engelsk.

SUBSPORTS guide ”Substitution Steps” kan være en stor hjælp, da guiden beskriver, hvordan de forskellige dele af en substitution gribes an.


Senest ændret: onsdag, 27. juni 2018, 22:59