GHS Column Model

http://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/hazardous-substances/ghs-spaltenmodell-zur-substitutionspruefung/index.jsp

Det tyske institut IFA har udarbejdet værktøjet ”the GHS Column Model” til at hjælpe virksomheder med substitution. Værktøjet består af en PDF-fil på engelsk, hvori et farveinddelt skema findes. Virksomhederne kan vha. skemaet foretage en farlighedsvurdering af de stoffer, de anvender, samt af eventuelle alternativer, hvilket hjælper til at beslutte, om det er relevant at substituere et givent stof. Værktøjet er simpelt at bruge, da det kun kræver, at man har adgang til de gængse faresætninger, der kan findes i sikkerhedsdatabladet for de relevante stoffer.

Hvordan bruger jeg GHS Column Model?

I selve PDF’en findes en udførlig guide til brugen af værktøjet, og det kræver ikke særlig uddannelse at anvende værktøjet. Virksomheden skal finde det stof, som ønskes undersøgt og herefter sætte ring i PDF’en om de faresætninger, som stoffet har. Dette giver hurtigt et overblik over stoffets faresætninger, og hvor problematisk stoffet reelt er. Værktøjet er altså alene en illustrativ hjælp til at identificere problematiske stoffer og til at vurdere, om substitutionskandidater faktisk har en mindre problematisk profil.


Senest ændret: onsdag, 18. april 2018, 13:02