GreenScreen® For Safer Chemicals

https://www.greenscreenchemicals.org/

GreenScreen® er en metode og et værktøj udarbejdet af den amerikanske nonprofitvirksomhed Clean Production Action (CPA). Virksomheden har udarbejdet et benchmark, der hjælper virksomheder med at vurdere, hvor farlige specifikke kemikalier er. Ved hjælp af GreenScreen®-værktøjet bliver der udarbejdet en rapport, og kemikalier tildeles en farvekode, der afhænger af de enkelte kemikaliers giftighed og miljøpåvirkning. Ud fra denne farvekode vurderes det, om et stof bør substitueres, eller om det hører til blandt de sikrere stoffer.

Hvordan bruger jeg GreenScreen® For Safer Chemicals?

Udarbejdelsen af en GreenScreen®-rapport kræver, at man er uddannet både i brugen af værktøjet og i søgningen efter de relevante informationer. CPA tilbyder kurser i brugen af GreenScreen®, og folk, der har gennemført et sådant kursus, opnår certificering til brug af værktøjet. Hvis du ikke selv har tid eller mulighed for at blive certificeret, så findes der certificerede konsulentfirmaer, der kan udarbejde en GreenScreen®-rapport for de ønskede kemikalier.

CPA sælger også rapporter for en række af de stoffer, som ofte ønskes substitueret. Enkelte af disse rapporter er gratis, mens de øvrige koster 250$. Listen over tilgængelige rapporter kan ses på hjemmesiden.


Senest ændret: onsdag, 18. april 2018, 12:59