Liste Over Uønskede Stoffer (LOUS-liste)

http://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-stoffer/listen-over-uoenskede-stoffer/

Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS) er en signalliste udarbejdet af den danske Miljøstyrelse med henblik på at vejlede danske virksomheder om, hvilke stoffer og stofgrupper man bør minimere eller stoppe brugen af. Listen består af 40 stoffer og stofgrupper, som igennem de seneste fire år alle er blevet undersøgt og kortlagt for at bestemme stoffernes miljø- og sundhedspåvirkning og for at vurdere mulige alternativer.

Arbejdet med LOUS munder ud i, at Miljøstyrelsen fastlægger strategier for, hvordan Styrelsen vil sætte ind over for de enkelte stoffer og stofgrupper nu og i fremtiden. Du og din virksomhed kan derfor med fordel bruge listen til at give et overblik over, hvilke stoffer og stofgrupper der er i fokus hos Miljøstyrelsen. Ved at arbejde med at udfase stoffer, som findes på listen, vil du og din virksomhed således få mulighed for at være på forkant med forventet regulering på området.

Hvordan bruger jeg LOUS?

Alternativer til de stoffer eller stofgruppe, som er opført på LOUS, findes i rapporter om de individuelle stoffer eller stofgrupper. For hver af de 40 stoffer/stofgrupper på LOUS er der således blevet udarbejdet en rapport, som beskriver stoffet/stofgruppen på mange områder, herunder også beskrivelse af alternativer. Status for LOUS-arbejdet er opsummeret her, hvor du ligeledes finder listen med de forskellige stoffer og stofgrupper. Ved at klikke på et stof eller en stofgruppe får du adgang til rapporten, hvori du kan finde mulige alternativer til det valgte stoffet eller den valgte stofgruppen.


Senest ændret: onsdag, 27. juni 2018, 22:45