SIN List

http://sinlist.chemsec.org/

På SIN-listen kan du undersøge, om et kendt indholdsstof i dit produkt eller din proces af ChemSec anses for at være et skadeligt kemikalie. Du kan også undersøge, hvilke af stofferne på SIN-listen, der kan være at finde i bestemte anvendelser, fx møbler, plast eller rengøringsmidler.

SIN-listen er en engelsksproget database over problematiske stoffer baseret på REACH’s lister (herunder kandidatlisten, authorization list, restriction list, coRAP list, full registration og intermediate registration) og REACH’s kriterier for farlige stoffer. Kriterierne er følgende:

  • Kemikalier der kan forårsage cancer, ændre DNA eller skade forplantningssystemet også kaldet CMR stoffer (Carcinogenic, Mutagenic, toxic to Reproduction)
  • Stoffer som er svære at nedbryde og som ophobes i fødevarer. PBT stoffer (Persistent, Bio-accumulative, Toxic) og vPvB (very Persistent, very Bio-accumulative)
  • Stoffer som ikke er dækket af de to andre kategorier. Disse stoffer kategoriseres som potentielt farlige for helbred og miljø

ChemSec vurderer også stoffer, som endnu ikke er på REACH’s lister efter disse kriterier. Derfor kan der forekomme stoffer på SIN-listen, som ikke er omfattet af REACH-forordningen, men som ifølge ChemSec forventes at blive omfatte af REACH i fremtiden.

Hvis dit produkt eller din proces indeholder et skadeligt kemikalie kan det være interessant at undersøge mulighederne for substitution af dette stof. Selve SIN-listen indeholder ikke forslag til substitutionskandidater, men henviser til cases i SUBSPORT’s Case Story-database, som beskriver substitutionseksempler.


Hvordan bruger jeg SIN-listen?

Til søgning i SIN-listen kan du anvende det kemiske navn eller CAS-nummer for det kemikalie, som du er interesseret i at slå op.Derudover kan du specificere din søgning eller filtrere stofferne i databasen vha. filterene under søgefeltet. Der kan bl.a. filtreres efter branche. I SIN-listen findes information om stoffets status i REACH-regi og hvordan ChemSec vurderer stoffet, i tillæg til begrænset kemisk information om stoffet.
Senest ændret: fredag, 1. juni 2018, 14:17