Reduktion af uønskede stoffer

I nogle tilfælde er det ikke muligt at finde et tilfredsstillende alternativ til det uønskede stof i jeres produkt, men det betyder ikke, at I ikke kan gøre mere for at forbedre produktet. I mange tilfælde kan en reduktion af det uønskede stof være et godt alternativ. Ved optimal dosering af et uønsket stof, fx et biocid, kan mængden, som skal anvendes for at opnå den optimale effekt, skæres ned. En måde at opnå en optimal dosering er at indkapsle det uønskede stof for gradvis frigørelse - fx et biocid - eller for hurtig frigørelse ved ydre påvirkning - fx en flammehæmmer.

Reduceret brug af uønskede stoffer giver din virksomhed et bedre produkt

Du kan opnå flere fordele ved at reducere brugen af et uønsket stof. Fordelene kan være både sundhedsmæssige, tekniske og økonomiske. På den tekniske side kan din virksomhed bl.a. få:

  • Forbedrede recepter, der minimerer behovet for problematiske stoffer
  • Minimalt indhold af problematiske stoffer med maksimal effekt
  • Reducering af problematiske effekter ved fx indkapsling

For at få mere information om miljø- og sundhedsmæssige fordele ved at substituere og viden om sundhedseffekter af et uønsket stof, se her. De økonomiske fordele kan strække sig lige fra specifikke fordele, ved at der fx spares på dele af produktet, til fordele på et mere overordnet plan ud fra en samlet livscyklusbetragtning. For mere information se her.

Du skal være opmærksom på produktets egenskaber ved reduceret brug af uønskede stoffer

Når du reducerer brugen af et uønsket stof, er der flere ting omkring den tekniske del af processen, du skal være opmærksom på, fx at:

  • De tekniske egenskaber af produktet ved tilsætning af fx indkapslede stoffer kan ændres
  • Adgang til udviklingslaboratorier vil være nødvendig
  • Udviklingsforløb kan være af længere varighed

For en fyldestgørende vurdering af din virksomheds produkt både før og efter substitution kan du finde hjælp og vejledning i Kemi i Kredsløbs vejledning til analyse af teknisk egnethed.

Se hvordan andre virksomheder har reduceret brugen af uønskede stoffer her.

Senest ændret: tirsdag, 27. marts 2018, 12:30