Totalsubstitution

Ved totalsubstitution udskiftes en essentiel proces eller produkt med et alternativ, som giver samme funktionalitet, men som ikke nødvendigvis har samme tekniske egenskaber. Du kan med fordel anvende totalsubstitution, når det ikke er muligt at foretage 1:1-substitution. En af de teknikker, man anvender i totalsubstitution, er back-to-basic-konceptet, hvor man ved at identificere kernekomponenterne i produktet og fjerne alle ikke-essentielle komponenter kan udvikle en ny og forbedret produktrecept.

Totalsubstitution giver din virksomhed et tidsvarende produkt

Ved at benytte totalsubstitution til at fjerne et uønsket stof kan din virksomhed opnå forskellige fordele af både sundhedsmæssig, teknisk og økonomisk natur. På den tekniske side kan din virksomhed fx opnå:

  • Et nyt og tidsvarende produkt, hvor brugen af ikke-essentielle komponenter reduceres
  • Forbedrede tekniske produktegenskaber
  • En optimeret produktion


Ved totalsubstitution skal du være opmærksom på udviklingsforløbet

Vælger du en totalsubstitution som din vej til et produkt eller en proces fri for uønskede stoffer, skal du og din virksomhed fx være opmærksom på, at:

  • Udviklingsforløbet kan være af længere varighed
  • Et dybdegående kendskab til egenskaber og funktion af samtlige ingredienser i produktet er vigtigt
  • Et tæt samarbejde med et eksternt udviklingslaboratorie kan forbedre slutresultatet

Du og din virksomhed kan med fordel søge mere information om jeres produkt både før og efter substitution, og du kan finde hjælp og vejledning hertil i Kemi i Kredsløbs vejledning til analyse af teknisk egnethed.

Se hvordan andre virksomheder har brugt totalsubstitution her.

Senest ændret: tirsdag, 27. marts 2018, 12:30