1:1-substitution

Når du foretager 1:1-substitution, erstatter du et uønsket stof med et bedre alternativ.

Af de forskellige substitutionsstrategier er 1:1-substitution den teoretisk simpleste metode. I denne substitutionsstrategi erstatter du ganske enkelt det uønskede stof, en-til-en, med et alternativt kemikalie. Forudsætningen for at foretage 1:1-substitution er, at der findes et bedre, alternativt kemikalie med samme tekniske egenskaber til det problematiske stof.


1:1-substitution er din simple vej til at fjerne et problematisk stof.

I kraft af den direkte substitution, én komponent til en anden komponent, kræver denne type substitution den mindste udviklingsindsats af din virksomhed. Således vil omkostningerne ved 1:1-substitution typisk være den laveste af de førnævnte substitutionsstrategier og kan bl.a. give din virksomhed:

  • Den simplest mulige substitutionsstrategi
  • Mulighed for i mange tilfælde at udføre substitutionen i samarbejde med underleverandører
  • Korte udviklingsforløb

Ved 1:1-substitution skal du være opmærksom på, hvad alternativets funktion er, og sætte det i fokus.

Den største udfordring ved 1:1-substitution vil være at identificere et bedre alternativ, som præcist kan opfylde de tekniske krav til komponenten. Et tæt samarbejde med dine underleverandører vil oftest være en forudsætning for et succesfuldt forløb.

Se hvordan andre virksomheder har brugt 1:1 substitution herSenest ændret: onsdag, 27. juni 2018, 23:01