Hansens opløselighedsparameter - HSPiP

https://www.hansen-solubility.com/

HSPiP-værktøjet er ikke frit tilgængeligt, og kræver licens til brug.


Det kan være en længere proces at finde alternativer, når man ønsker at substituere et uønsket stof. For substitution af solventer (opløsningsmidler) og polymerer findes der imidlertid et meget anvendeligt koncept, det såkaldte Hansens opløselighedsparameter (Hansen Solubility Parameret, HSP). Konceptet blev udviklet i slutningen af 1960’erne af dr. Charles Hansen ved DTU, og kort fortalt går det ud på at forudsige, om et materiale vil opløses i et andet ud fra princippet om, at kemikalier, der er ens, oftest kan opløse hinanden (like dissolves like). I praksis deles kræfterne mellem solventmolekylerne eller polymeren i tre parametre de dispersive kræfter (dD), de polære kræfter (dP) og hydrogenbindingernes kræfter (dH). Med tre parametre er det muligt at give individuelle solventer og polymerer en unik position i en tredimensionel graf, og det er dermed let at identificere solventer eller polymerer med lignende opløselighedsegenskaber, da de vil være at finde tæt på hinanden i grafen (Hansen-space). For at lette anvendelsen af denne teoretiske forudsigelse af alternative solventer og polymerer har prof. Abbott og dr. Yamamoto udviklet værktøjet HSPiP (Hansens Solubility Parameter in Practice).

Hvordan bruger jeg HSPiP-værktøjet?

Brugen af HSPiP-værktøjet kræver specialviden inden for kemi. Har du brug for hjælp til at identificere et alternativ ved brug af værktøjet, kan du kontakt SP Sverige via nedenstående link. HSPiP-værktøjet kan anvendes på flere forskellige måder. Skal et solvent substitueres, som i eksemplet ovenfor, er første skridt at identificere de tre Hansen-parametre for solventet. Det samme ville være tilfældet, hvis der var tale om substitution af en polymer. Kan parametrene ikke findes i værktøjets database, som indeholder over 1200 solventer og ca. 600 polymerer), kan de bestemmes eksperimentelt. For hjælp og vejledning til dette kan SP Sveriges tekniske forskningsinstitut kontaktes. Når Hansen-parametrene er bestemt, kan værktøjet søge efter en-til-en-erstatninger for solventet eller polymeren. Ved søgning kan resultatet for et solvent være en blanding af flere solventer, der kan bruges som muligt alternativ. Efter søgning i HSPiP-værktøjet vil du have forslag til mulige alternativer til dit solvent eller din polymer, og du kan nu begynde det praktiske arbejde med at teste for sekundære krav, såsom flammepunkt, giftighed, kompatibilitet med produktionsprocessen etc., som ikke behandles med værktøjet.

En kort gennemgang af værktøjet, udarbejdet af RISE - Research Institute of Sweden, kan findes her.Senest ændret: onsdag, 27. juni 2018, 22:54