Hvad er RiskScreening?

Med dette værktøj er det muligt med et minimum af stofdata at foretage simple sammenligninger af stoffer. Værktøjet beregner en risikoindikator for hver eksponeringsvej (indånding, hudkontakt, indtagelse, øjenkontakt), samt for miljøet ved brug af data, som du ofte vil kunne finde i sikkerhedsdatabladet.

Værktøjet er Microsoft Excel-baseret og for at anvende det, skal du hente den zip-fil, der ligger ifm. med denne beskrivelse. Filen pakkes ud i en mappe på din computer, og filen RiskScreeningTool.xls startes. I værktøjet er der en kort instruktion samt diverse tips på skærmen.


Værktøjet findes i en version med et begrænset antal stoffer med stofdata. BEMÆRK at stofdata ikke er valideret og KUN bør anvendes som dummy-data ifm. træning i anvendelse af værktøjet.

For at kunne anvende værktøjet er det et krav, at din computer har installeret Microsoft Excel, og at macroer er slået til. Desuden skal du have et program installeret, der kan udpakke zip-filen (dette er normalt en del af Windows). Programmet er ikke i testet for brug under andre styresystemer end Windows 7.

Kemi i Kredsløb modtager gerne feedback på værktøjet.


Download RiskScreeningTool 


Manual til RiskScreeningTool 


Senest ændret: mandag, 29. oktober 2018, 11:35