Miljøstyrelsens Vidensbank over analyserede stoffer

Miljøstyrelsen har gennem en årrække fået udarbejdet rapporter over indholdet af kemiske stoffer i en lang række forbrugerprodukter. Rapporterne går oftest i dybden med, hvilke stoffer udvalgte produkter indeholder, hvordan stofferne kan komme i kontakt med forbrugerne under normal brug, og om stofferne er sundhedsmæssigt problematiske. 

Miljøstyrelsens Vidensbank over analyserede stoffer er en database over alle de stoffer, der er analyseret for i forbindelse med kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Stofferne er opdelt i forhold til funktion af stoffet og den produkttype, de indgår i. 

Sådan bruger du Miljøstyrelsens Vidensbank

I vidensbanken er det muligt at søge efter stoffer ud fra en række forskellige kriterier. Det er muligt at søge efter et specifikt stof ved at søge på enten stofnavnet eller CAS-nummeret. Det er også muligt at sortere i vidensbanken ud fra produkttype, f.eks. armbånd, kuglepenne og vådservietter, og herved se, hvilke kemiske stoffer der er identificeret i den specifikke produkttype. Desuden kan der sorteres efter stoffets funktion i produkterne, f.eks. som biocid, hærder eller stabilisator, og derved finde frem til flere stoffer, der anvendes i samme funktion.


http://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/database-over-kemiske-stoffer-i-forbrugerprodukter/
Senest ændret: fredag, 1. juni 2018, 14:16