Introduktion til forretningsmodeller indenfor cirkulær økonomi

Hvad er cirkulær økonomi?

Indtil i dag har den økonomiske vækst været afhængig af den stadig mere omfattende brug af billige og rigelige ressourcer. I dette lineære økonomiske system bliver de primære ressourcer udvundet, fremstillet og kasseret. Den cirkulære økonomi (CE) er udviklet som et alternativ til denne model og argumenterer for at adskille stigende velstand fra vækst i ressourceforbrug (Preston, 2012). Det er et vidt begreb, som understøttes af mange forskellige teorier og begreber som vugge-til-vugge (C2C) produktion, regenerativ design og industriel økologi1.

 

Der er gjort forskellige forsøg på at definere, hvad CE er. For eksempel definerer Ellen MacArthur Foundation CE som "restorativ med hensigt”, som sigter mod at "muliggøre en effektiv strøm af materialer, energi, arbejdskraft og information, så naturlig og social kapital kan genopbygges2.  Her refererer udtrykket restorativ til forbrugernes efterfølgende materialestrøm, der vender tilbage til den oprindelige fremstillingsvirksomhed som input. Preston (2012) angiver, at CE indebærer "ombygning af industrielle systemer i stil med økosystemer" og lukning af ressourceløkken, så begrænsede ressourcer opfanges og genbruges. I mellemtiden beskriver Europa-Kommissionen CE som "genbrug, reparation, renovering og genanvendelse af eksisterende materialer og produkter” med fokus på styring af produkters livscyklus og lukning af ressourceløkken3.

 

Lukkede feedback-løkker sikrer, at materialestrømme opfanges og genbruges enten som råvarer, produkter eller komponenter. Særlige aktiviteter er nødvendige for at fremme denne proces, herunder genfremstilling, renovering og reparation. Sådanne løkker sikrer, at ressourcerne bruges mere effektivt og reducerer samtidig behovet for rene råvarer. Hvad der således betragtes som affald i den lineære økonomi, kan anvendes som ressourcer i CE, og dette har givet anledning til populariteten af udtrykket "affald er mad"4.

 

Et skift fra salg af varer til service, kendt som adgang-frem for-ejerskab, er endnu et fælles træk i litteraturen. Adgang-frem for-ejerskab udfordrer konceptet, at personer kræver ejerskab af et produkt, når mange i virkeligheden bare kan være på udkig efter den service, varen leverer (The Crowd, 2014). Dette tilskynder ikke kun producenten til at levere holdbare varer af høj kvalitet, men reducerer også mængden af de fremstillede varer, hvilket reducerer forbruget af råvarer5.

 

 _____________________________

1 The circular model - brief history and schools of thought, Ellen MacArthur Foundation accessed on 18/02/15 at: http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/circular-economy/the-circular-model-brief-history-and-schools-of-thought.pdf

2 Towards the Circular Economy, Opportunities for the Consumer Goods Sector (Vol. 2, pg. 26), Ellen MacArthur Foundation, accessed on 26/05/15 at: http://www.ellenmacarthurfoundation.org/business/reports/ce2013

3 Moving towards a circular economy, European Commission, accessed on 28/05/15 at: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

4 The circular model - an overview, Ellen MacArthur Foundation: http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/circular-economy/the-circular-model-an-overview

5 Information hentet d. 31/07/14 på: http://www.recoup.org/p/214/ellen-macarthur-foundation