Emneoversigt

  • E-læring 

    Her finder du korte videoer samt andre dokumenter, der introducerer dig til datasøgning, evaluering og KiKs værktøjer.

    Vi har udarbejde et samlet læringsmodul, der ved øvelser, tager dig igennem de forskellige nedenstående områder.

  • Datasøgning og evaluering

  • KiK's værktøjer

    Se videoer af nogle af KiK's værktøjer

  • Økonomi