• Økonomiske vurderinger

  I dette forum findes eksempler på forretningsmodeller indenfor cirkulær økonomi samt værktøjer til analyse og vurdering af den økonomiske gennemførlighed af en substitutionsproces.

  • I "Forretningsmodeller til inspiration" findes både en teoretisk gennemgang af forskellige måder at drive forretning på indenfor begrebet cirkulær økonomi, samt praktiske eksempler på virksomheder, hvis produkter og produktion efterlever modellerne. Teksterne findes på både engelsk og dansk.
  • I "Indsamling af økonomiske data" findes et værktøj til at indsamle de data, der skal til for at estimere omkostningerne ved substitution af et kemikalie.
  • "Værktøj til økonomisk analyse" er under udvikling. Her vil I kunne finde et værktøj til hjælp for vurdering af den økonomiske gennemførlighed af en substitution. 

  En vurdering af den økonomiske gennemførlighed af en substitution omfatter typisk en detaljeret sammenligning af investeringer og operationelle omkostninger i forbindelse med skiftet til hvert enkelt foreslået alternativ.

  Værktøjerne er under udvikling.

  Indsamling af økonomiske data